Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hợp long cầu Mỹ Thuận 2

Ngày 14-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ hợp long nhịp chính cầu Mỹ Thuận 2 – cây cầu bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang – Vĩnh Long, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Báo...