Có thể lựa chọn thức ăn, cách ăn làm sạch máu?

Nước ép cà rốt. Sức khỏe phụ thuộc nhiều vào chất lượng của máu. Để cho máu hoàn hảo, có thể làm sạch nó bằng cách lựa chọn thức ăn và cách ăn phù hợp. Làm sạch máu bằng nước...