Nghệ sĩ Bảo Anh qua đời

Trao đổi với chúng tôi, NSND Minh Vương xác nhận thông tin đồng nghiệp – nghệ sĩ Bảo Anh qua đời. Nghệ sĩ Bảo Anh mất lúc 17 giờ ngày 5.10. Nói với chúng tôi, NSND Minh Vương không khỏi...