Doanh nghiệp xe khách chạy quá tốc độ 6.000 lần/tháng nói gì?

6000 lần vi phạm tốc độ. Đội trưởng an toàn giao thông của doanh nghiệp xe khách chạy quá tốc độ 6.000 lần/tháng cho rằng cần có chế tài xử lý nghiêm tài xế, bởi họ trực tiếp lái xe...