Giá gạo có thể tăng đến mức nào?

Xuất khẩu gạo, nguồn cung gạo. Giá gạo trên thị trường thế giới tiếp tục tăng trong ngày hôm nay (28.8). Đây là phản ứng mới nhất của thị trường đối với việc Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 20%...