Dân buôn bán vui mừng vì phà Vàm Cống tái hoạt động từ 1-95

Dân buôn bán vui mừng vì sắp thoát cảnh kinh doanh ế ẩm suốt 4 năm trời, khi phà Vàm Cống nối An Giang – Đồng Tháp tái hoạt động vào ngày mai 1-9. Ngày 31-8, chia sẻ với Tuổi...