Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: quản lý nghiêm để tránh hậu họa

Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người chết, nhiều bạn đọc chia buồn với thân nhân cùng những người đã mất. Bạn đọc cũng cho rằng cần xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức...