Nhiều người tắc ruột vì ăn quả hồng mùa thu, những ai không được ăn nhiều hồng?

Nhiều người tắc ruột vì ăn quả hồng mùa thu. Quả hồng có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe nhưng nếu không biết cách ăn thì nhiều người, nhiều loại bệnh ăn vào sẽ nguy hiểm tới tính...