Người ở nhà trọ bỏ ngay những thói quen, tránh được cháy – nổ

Thói quen gây cháy nổ trọ. Thói quen sạc xe điện qua đêm, đốt nhang khi đi ra khỏi nhà, sử dụng bình gas mini đã qua nhiều lần… có thể là những nguyên nhân dễ gây cháy nổ ở...