Cơm nhà mang đi ăn trưa có tốt?

Mang cơm đi làm. Tôi làm văn phòng, thường xuyên chuẩn bị món ăn tại nhà từ sáng, mang đến cơ quan tiêu thụ, như vậy có tốt cho sức khỏe? (Hương, 31 tuổi, Hà Nội) Trả lời: Thói quen...