Bệnh trĩ: Rủi ro khôn lường từ lựa chọn sống chung

Phòng tránh bệnh trong gia đình. (Dân trí) – Trĩ là căn bệnh ở nơi thầm kín, khiến nhiều người ngại khám. Vì vậy, nhiều người lựa chọn sống chung với trĩ. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến...