Số ca ung thư ở người dưới 50 tuổi tăng 80%

Ung thư và cách ngừa. Nghiên cứu mới cho thấy số ca ung thư ở người dưới 50 tuổi toàn cầu tăng gần 80% trong ba thập kỷ qua, nguyên nhân một phần từ lối sống. Nghiên cứu do Đại...